ERA

 • Formularz zgłoszeniowy do międzynarodowego programu edukacyjnego – dwudniowe seminarium Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu
 • 1. Imię *

 • 2. Nazwisko *

 • 3. Oświadczam, że jestem aktywnym zawodowo radcą prawnym wykonującym zawód w ramach praktyki prywatnej *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Nr wpisu *

 • 5. Przynależność do OIRP *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Adres zamieszkania *

 • 7. Nr telefonu *

 • 8. Adres e-mail *

 • 9. Oświadczam, że znam język angielski na poziomie zaawansowanym umożliwiającym aktywny udział w seminarium *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. W przypadku wyboru w drodze losowania przeprowadzonego w siedzibie KIRP do udziału w seminarium zobowiązuję się do uiszczenia we wskazanym przez KIRP terminie na rachunek KIRP prowadzony w euro jednorazowej opłaty z tytułu udziału w seminarium w wysokości 240 euro, która to opłata zostanie następnie w całości przekazana głównemu organizatorowi seminarium – Akademii Prawa Europejskiego ERA, a także zobowiązuję się do przesłania swojego ostatecznego zgłoszenia do ERA poprzez udostępniony przez KIRP formularz ERA, drogą elektroniczną we wskazanym dla każdego seminarium terminie. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Oświadczam, że rozumiem oraz bez zastrzeżeń akceptuję zasady programu w tym zasady finansowania podróży z Polski do Trewiru i Luksemburga, noclegów i posiłków określone przez Akademię Prawa Europejskiego ERA w pliku dostępnym poniżej. Wszelkie dodatkowe koszty zobowiązuję się ponieść samodzielnie. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Rozumiem, że za organizacją podróży na miejsce seminarium każdy uczestnik odpowiada samodzielnie zgodnie z zasadami dofinansowania seminarium określonymi przez Akademią Prawa Europejskiego ERA. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym programem seminarium dostępnym poniżej. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Rozumiem, że nabór na seminaria ma charakter ciągły zgodnie z informacją (w tym informacją o terminach przesyłania zgłoszeń) i kalendarzem seminariów określonych w ogłoszeniu na stronie internetowej KIRP. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych - dwudniowe seminarium Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu:
 • 15. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „KIRP”) z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz załączone dokumenty będą przetwarzane przez KIRP w celu przeprowadzenia naboru – wyłonienia radców prawnych, którzy z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych wezmą udział w seminarium, a także prowadzenia działań informacyjnych i innych koniecznych do organizacji Pani/Pana udziału w międzynarodowym programie edukacyjnym: dwudniowe seminarium Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu. Prosimy o zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych dotyczącą międzynarodowego programu edukacyjnego: dwudniowe seminarium Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu oraz akceptuję jej postanowienia bez zastrzeżeń. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Izbę Radców Prawnych (dalej „KIRP”) z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa, mojego adresu e-mail zawartego w formularzu zgłoszeniowym do międzynarodowego programu edukacyjnego: dwudniowe seminarium Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu, w celu przekazywania mi w przyszłości informacji dotyczących programów edukacyjnych kierowanych do radców prawnych. Informujemy, że Pani/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...